Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 415
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
44412487: ACOMODO JM s. r. o.
10780572: Agáta Kmiťová JAK DUP
43905676: Alena Homzová
34825410: Alexander Biroš
37776967: Alexander Drotár
37772899: Alexandra Kmiťová - MÓDA S.
43817696: Andrej Gondek
33104298: Anna Jankaničová Salón JANKA
34236597: Anna Polončáková
43756824: Anton Hrabko
34825541: Anton Jevočin - J E V I S
43486568: Anton Minka
34827668: Antónia Cichá Rothová
37772490: Antónia Šimkovičová (fa PETRÍK)
36454338: AVA-verejnoprospešný podnik, a.s.
33107033: Balko Peter-KOVOROB
44686668: Beáta Beríková
36832910: BKP-CS, s.r.o., organizačná zložka
34826793: Bohuslav Čurný
30303036: Cecilia Blanárová CECIL